"התחרויות נולדו כדי להרחיק את הסטודנט מספרי הלימוד וממסך המחשב, לתת לו במה לביטוי יצירתי תוך התמודדות עם אתגר התחרות - בעיות מורכבות באווירת כיף"
ניב יה דורבן ז"ל ביצוקופטר 1997

השנה היא 1997, ניב-יה, סטודנט בן 20 בפקולטה להנדסה, חש כי "משהו חסר" בתכנית הלימודים המקיפה אותו ואת חבריו. אינטגרלים משמאל ומימין, שטף של משוואות דיפרנציאליות, פונקציות מרוכבות... היכן כאן בדיוק המציאות? החיים האמיתיים? בניסיון לתקן את המצב, הוגה ניב-יה רעיון של תחרויות בין הסטודנטים במטרה, כפי שהגדיר אותה, "להרחיק את הסטודנט מספרי הלימוד וממסך המחשב, לתת לו במה לביטוי יצירתי תוך התמודדות עם אתגר התחרות – בעיות מורכבות באווירת כיף".

האתגר של הטלת ביצה מגג הבניין הגבוה בטכניון, כך שתגיע בזמן מינימלי למגע בקרקע כאשר היא שלמה, היה נושא תחרות הטכנוראש* הראשונה ("ביצקופטר"). לאחר מותו של ניב-יה נקבעו התחרויות כמסורת טכניונית לזכרו.

תחרויות הטכנוראש* מגלמות את ההנדסה במיטבה: בעיה שיש לה יותר מתשובה אחת, תכן בתנאים מציאותיים, בנייה של דבר חדש, עבודת צוות, תחרותיות, מנהיגות וחשיבה אינטגרלית. הן משלימות את הלימוד הפורמאלי הניתן בהרצאה ובמעבדה ובכך מהוות תרומה חשובה וייחודית לחינוך ההנדסי ברוח חזונו של ניב-יה, רוחו של הסטודנט הצעיר משנת 1997 ממשיכה לשמש השראה לכולנו.

 

*Dr. Bob's TechnoBrain Competition