לוח תוצאות טכנוראש סלינקי

האורים

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

3.67

2.07

255.0

311.5

14

+8%

עיצוב
פער בצפי

+5.67%

+8.5%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8.5%

ירידה לצורך ירידה

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

5.36

1.26

152.5

187.6

19

+10%

עיצוב
פער בצפי

+8%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8%

Stairship

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

4.45

1.18

143.1

169.5

24

+9%

עיצוב
פער בצפי

+9.5%

יצירתיות
אופטימיזציה

+9.5%

קתרינה*

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

31.28

1.57

165.5

165.5

25

עיצוב
פער בצפי

יצירתיות
אופטימיזציה

סלינגי - Slingy

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

15

5.66

1.26

126.0

147.4

23

+9%

עיצוב
פער בצפי

+8%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8%

Splashproof

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

16

5.49

1.18

125.5

143.1

15

+8%

עיצוב
פער בצפי

+6%

יצירתיות
אופטימיזציה

+6%

מדרגות 2019

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

4.6

1.04

124.8

142.2

7

+8%

עיצוב
פער בצפי

+6%

יצירתיות
אופטימיזציה

+6%

Watch Your Step

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

17

4.01

0.93

105.7

123.1

21

+8%

עיצוב
פער בצפי

+8.5%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8.5%

הצב השובב

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

4.62

0.86

103.3

121.8

20

+9%

עיצוב
פער בצפי

+9%

יצירתיות
אופטימיזציה

+9%

מה?דרגות?

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

17

5.49

0.85

95.3

110.6

17

+9%

עיצוב
פער בצפי

+7%

יצירתיות
אופטימיזציה

+7%

אייס ונטורה

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

12

5.05

1.20

94.5

109.7

3

+8%

עיצוב
פער בצפי

+8%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8%

סנטה קלאוס

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

4.01

0.87

92.9

105.9

12

+8%

עיצוב
פער בצפי

+6%

יצירתיות
אופטימיזציה

+6%

Nadaaav&Hadaaar

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

17

10.42

0.84

89.0

105

11

+9%

עיצוב
פער בצפי

+9%

יצירתיות
אופטימיזציה

+9%

The Rolling Stairs

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

16

5.35

0.81

84.5

102

13

+8%

עיצוב
פער בצפי

+5.17%

+7.5%

יצירתיות
אופטימיזציה

+7.5%

Pendulum

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

17

10.62

0.62

62.5

71.8

2

+8%

עיצוב
פער בצפי

+7%

יצירתיות
אופטימיזציה

+7%

הדיקט של אולמן

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

14

9.15

0.41

30.5

35.4

9

+8%

עיצוב
פער בצפי

+8%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8%

המרכבה

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

5

4.5

0.76

22.0

26

1

+9%

עיצוב
פער בצפי

+9%

יצירתיות
אופטימיזציה

+9%

Ka Da Wa

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

16

3.54

0.08

5.8

6.8

18

+9%

עיצוב
פער בצפי

+8%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8%

הבלנקים

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

17

8.01

0.11

4.4

5.2

5

+9%

עיצוב
פער בצפי

+10%

יצירתיות
אופטימיזציה

+10%

Shelob

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

12

3.36

0

-3.4

-4

16

+10%

עיצוב
פער בצפי

+8%

יצירתיות
אופטימיזציה

+8%

האב-צב

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

14

5.06

0

-5.1

-6

8

+9%

עיצוב
פער בצפי

+10%

יצירתיות
אופטימיזציה

+10%

Rolly Bowly

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

17

5.38

0

-5.4

-6.5

6

+10%

עיצוב
פער בצפי

+10%

יצירתיות
אופטימיזציה

+10%

בננה

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

18

6.99

0

-7.0

-8.3

22

+9%

עיצוב
פער בצפי

+10%

יצירתיות
אופטימיזציה

+10%

שודדי הקריביים

ניקוד בסיס
מים (ל')
זמן (ש')
מדרגות

17

10.72

0

-10.7

-12.8

4

+10%

עיצוב
פער בצפי

+9%

יצירתיות
אופטימיזציה

+9%